Skrivene knjige Knjižnice Kineziološkog fakulteta

Iako odabrani naslovi iz fonda Knjižnice Kineziološkog fakulteta nisu rijetki te se nalaze i u fondovima drugih knjižnica, ipak imaju povijesnu i sadržajnu vrijednost kao svjedočanstvo nakladničke i knjižarske djelatnosti. Najstarija knjiga izdana je 1895., a najmlađa je iz 1936. godine. Uz to, građa ima veliku važnost i za ustanovu, Kineziološki fakultet, jer može poslužiti i kao izvorna građa za proučavanje povijesti sporta, sportske publicistike i za razvoj specifičnih kinezioloških disciplina kao što su  gimnastika i skijanje. Sve knjige nose pečate Zavoda za fizički odgoj i Visoke škole za fizičku kulturu, institucija koje su prethodile današnjem Fakultetu.